Dưới đây là tổng hợp các truyện cười về sự bá đạo của người Việt Nam. Nó không đánh đồng tất cả nhưng phần nào đó khắc họa lên thực trạng hiện nay của xã hội, đáng để mỗi người ...